Tổng kết đăng ký thống kê đợt 1 – tham dự WSK 2023

Kính gửi quý đơn vị,

Sau môt thời gian thông báo và quảng bá, Uỷ ban phụ trách WSJ 2023 HĐVN rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của quý đơn vị. Tính đến hết 12:00 PM trưa ngày 02/12/2021, uỷ ban đã nhận được thông tin đăng ký từ các đơn vị thuộc PSV trên cả nước với số lượng chi tiết:

Đoàn sinh: 118 Thiếu sinh/ kha sinh

Tình nguyện viên quốc tế (IST): 74

Trưởng phục vụ theo đoàn: 10 trưởng

Xin lưu ý, đây chưa phải là số lượng tham dự trại chính thức vì còn đăng ký bổ sung, số lượng điều chỉnh theo các điều kiện quy định và số thành viên hoàn tất phần kinh phí đóng trước thực tế theo thông báo của BTC WSJ 2023.

Quý đơn vị muốn đăng ký bổ sung xin nhanh tay hoàn tất theo mẫu tại https://hdvn.info/kham-pha/su-kien/world-scout-jamboree-25th/mot-so-thong-tin-ve-trai-hop-ban-hdtg-lan-thu-25-tai-korea-nam-2023/

đến HẾT NGÀY 12/12/2021.

Mọi thông tin thắc mắc và đăng ký bổ sung, chỉnh sửa, xin quý đơn vị gửi email về địa chỉ [email protected] để hoàn tất và hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta đã có nhiều thành viên cùng sẵn sàng tham gia. Hãy nhanh tay đăng ký bổ sung theo đơn vị cho Uỷ viên Quản trị của Châu mình nếu bạn còn chần chừ nhé!

#Scouts #PathfinderScoutsVietnam #WSJ2023

 2,137