Thư luân lưu số 05/2023

Bấm vào đây để tải về

Theo quyết định của Ủy ban HĐ Thế giới, từ 1/10/2023 Tổ chức HĐ các nước Kazakhstan, Nga và Tajikistan sẽ nhập vào APR Asia-Pacific Region, và các nước Kyrgyzstan, Turkmenistan, và Uzbekistan sẽ không còn là thành viên của WOSM.

Cir 05, s2023

 

Loading