Một số hình ảnh Trại cuối năm 2023 ngành Thiếu Đạo Cần Thơ

NGÀY 29/12/2023, 81 Trưởng và Thiếu sinh đã đi về đất trại THUNG LŨNG 100 năm Langbian để đánh dấu kết thúc một năm sinh hoạt. Nội dung gồm có UỐNG NUỚC NHỚ NGUỒN, đến chào Trưởng Tôn Thất Sam, Trưởng Lê Phỉ, Trưởng Nguyễn Đức Dụ và Trưởng Nguyễn Xuân Tăng.

Ngày 30/12/2023, 16 Trưởng và các em sau khi thi học kỳ tiếp tục di chuyển trên xe thứ ba để hội quân cùng CHINH PHỤC LANGBIAN

Sáng 31/12/2023, các em hiểu là chinh phục Langbian chính là chinh phục những thiếu sót và yếu kém của bản thân mình, 39 em thiếu sinh đã hoàn thành công cuộc, không em nào bỏ cuộc sau 5 tiếng leo lên và xuống núi. Một liều lý thú không hẹn mà gặp là Kha đoàn Thất Sơn Đạo Đông Thành đã leo từ sáng sớm và 10 g trưa đã trở về, đoàn leo lên đoàn xuống núi chụp hình vui vẻ cùng nhau,  36 Kha sinh thấy các em Thiếu leo lên, động viên các em cố lên. Chiều 31/12/2023 các em có dự án trồng 100 cây Mai Anh Đào theo thỏa thuận với Lâm nghiệp, tối đến thì vui cùng cồng chiêng và bắn pháo hoa.

Loading