THÔNG BÁO SỐ 3 V/v: Tiếp tục thu nhận khóa sinh khóa Dự Bị HHR Ngành Tráng Tam Bình 19

TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH TRÁNG
KHÓA DỰ BỊ HUY HIỆU RỪNG TAM BÌNH 19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 3

V/v: Tiếp tục thu nhận khóa sinh khóa Dự Bị HHR Ngành Tráng Tam Bình 19

Kính gởi: – Quý Đạo trưởng

               – Quý Liên đoàn trưởng Liên đoàn Biệt lập

               – Quý Tráng trưởng Tráng đoàn Biệt lập

Sau thông báo ngày 03-04-2022 về việc chuyển thời gian mở Khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Ngành Tráng Tam Bình 19, Ban tổ chức Khóa tiếp tục thông báo:

Thời gian mở khóa từ ngày 02/09/2022 đến 4/9/2022 tại tỉnh Đồng Nai.

Ban tổ chức khóa hiện đã nhận được một số đăng ký mới và vẫn tiếp tục nhận đăng ký từ các đơn vị gửi khóa sinh về dự khóa, ghi danh tại: Tr. Hoàng Đức Lâm cho đến hết ngày 20/08/2022

Email: [email protected] Điện thoại: 0917733994 và [email protected] Điện thoại: 0918399119

Danh sách những khóa sinh đủ điều kiện sẽ được bảo lưu cho đến ngày mở khóa. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện, Quý trưởng đơn vị vui lòng tạo điều kiện hỗ trợ cho những khóa sinh còn thiếu điều kiện dự khóa như chứng nhận tham gia khóa Căn bản, chứng chỉ sơ cấp cứu hoàn thành các điều kiện trên để tiếp tục được dự khóa Dự bị HHR Tráng Tam Bình 19. Chứng chỉ Safe from Harm sẽ được BHL khóa kiểm tra online trước khi vào khóa.

Ban tổ chức khóa trân trọng thông báo và mong quý trưởng đơn vị, khóa sinh thông cảm vì sự bất tiện này.

TM. Khóa Dự bị HHR Tráng Tam Bình 19

Khóa trưởng

ALT. Lê Thái Sơn

Thông báo và Phiếu ghi danh Thông báo số 3 ngày 2-07-22

 

 635