Tin buồn

TIN BUỒN

Gia đình Giữ vững mối dây đau buồn báo tin chị TRẦN THỊ NGỌC ANH (bà Trần Trung Du) đã qua đời vào tối ngày 11/11/2022 tại tư gia Sài Gòn.

Chị Trần Trung Du được anh em HĐ tôn xưng HƯƠU BÀ BÀ, đâu cần chị Du có, đâu khó có chị Du. Chị Du tham dự hầu hết các lễ lớn nhỏ của Phong trào HĐ, ngoài ra khi biết đơn vị mới thành lập chị đều gởi quà mừng.

Chúng tôi xin báo tin và chia buồn cùng tang quyến hiếu chủ

Nguyện cầu hương hồn chị sớm về cỏi niết bàn để gặp cụ HƯƠU NÓNG TÍNH .

GIA ĐÌNH GVMD

 34