Khóa Dự Bị Thiếu Trần Quốc Toản 26

– Khóa Dự bị Thiếu Trần Quốc Toản 26 đã được tổ chức từ ngày 30/04/2021 – 02/05/2021 tại Đồng Nai. Số lượng khóa sinh tham dự 40 (Hà Nội 1 – Đắc Lắc 5 – Tỉnh phía Nam 34) Khóa trưởng Nguyễn Quang Lộc (Lộc Hươu).

– Ban huấn luyện và bộ phận phục vụ : 30 Trưởng.

Mời xem ảnh.

 1,213