Trại họp bạn ngành Kha khu vực phía Nam tại Vũng Tàu

Trại họp bạn ngành Kha khu vực phía Nam tại Vũng Tàu ngày 30/4 và 1/5/ 2022. Đã có 150 Tr và Kha sinh về dự.

Mời xem một số hình ảnh

 1,030