SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Sứ mệnh của Hướng Đạo

Sứ mệnh của Hướng đạo là góp phần vào việc giáo dục trẻ, thông qua một hệ thống các giá trị dựa trên Luật và Lời hứa Hướng đạo, giúp tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn nơi các em trở thành những cá nhân viên mãn và đóng vai trò xây dựng trong xã hội.

Tầm nhìn của Hướng Đạo

“Trước năm 2023 Hướng đạo sẽ là phong trào giáo dục dành cho thanh thiếu niên dẫn đầu thế giới, giúp 100 triệu người trẻ trở thành những công dân năng động tạo nên thay đổi tích cực trong cộng đồng mình và trên thế giới dựa trên những giá trị chung”.

 4,566